הנחיות עבור מתן אישור לפטור לכלב עקב היותו טהור גזע


כדי לקבל את האישור על הפונים לעמוד בתנאים הללו:

  1. בעלי כלב גזעי עם תעודות יוחסין של ההתאחדות הישראלית לכלבנות או של ה-FCI שיש לו מספר סגי"ר ישראלי
  2. הכלב\ה מאושרים להרבעה.
  3. הכלב\ה אינו מסורס או מעוקרת.
  4. בעלי הכלב חברים באחד מהמועדונים החברים בהתאחדות הישראלית לכלבנות וחברותם בחוג בתוקף בעת הגשת הבקשה.
  5. תוקף האישור שיינתן הוא כתוקף החברות בחוג

 

רק עמידה בתנאים הללו יזכה את הפונה באישור לפטור.
 

האישור לפטור הינו הטבה בלעדית לבעלי כלבים גזעיים החברים בחוג, את הבקשה למתן פטור מגישים דרך אתר ההתאחדות - לחץ כאן למעבר לעמוד הגשת הבקשה